Privaatsuspoliitika ja Ostuinfo – Tulepood ilutulestikud

Isikuandmete töötlemine

Veebipoe TULEPOOD.EE  isikuandmete vastutav töötleja on TechnoMuha OÜ (registrikood 12073866) asukohaga Punane 40, Tallinn  ja e-mail pood@tulepood.ee. Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed on: 5587599 ja e-mail pood@tulepood.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

–      nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

–      kauba kohaletoimetamise aadress;

–      pangakonto number;

–      kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

–      klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse ZONE.EE serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Otseturustusteated

E-maili aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-maili päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

 •        Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (pood@tulepood.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

E-POE OSTUTINGIMUSED

Viimati uuendatud: 01.06.2021

TINGIMUSTE ULATUS JA KEHTIVUS

 1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna tulepood.ee (edaspidi Tulepood ilutulestikud e-pood) omanik TechnoMuha OÜ vahel tulepood.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad tulepood.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 3. Tingimustega tutvumine on kohustuslik.
 4. TechnoMuha OÜ on õigustatud tulepood.ee e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.tulepood.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.tulepood.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja TechnoMuha OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
 5. TechnoMuha OÜ -l on õigus tellimuse täitmisest loobuda, kui ostja ei vasta Lõhkematerjaliseaduse § 41 tingimustele. Lõhkematerjaliseadusega tutvuge https://www.riigiteataja.ee/akt/LMS

HINNAD

 1. www.tulepood.ee e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
 2. Ostudel, mille kogusumma jääb alla 60 euro, lisandub hinnale transpordi hind, kui Te ei valinud “Tulen ise järele”.
 3. Tulepood.ee e-poes olev sortiment ja hinnad võivad erineda Tulepood Ilutulestikud kaupluses (Punane 40) olevast sortimendist ja hindadest.
 4. TechnoMuha OÜ  – l on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu.
 5. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni.

OSTU SOORITAMINE JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

 1. Juhul kui Te ei vasta toodete vanusepiirangu kriteeriumitele on Teil keelatud ostu sooritamine ja tellimuse vormistamine.
 2. Valige välja toode/tooted ning klõpsage “lisa korvi”.
 3. Ostukorvis olevate toodete arvu saate muuta.
 4. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
 5. Valige tarneviis.
 6. Valige sobiv makseviis.
 7. Kinnitage omapoolset nõustumist, vastavust ja järgimist e-poe tingimustega tehes märge vastavasse kasti.
 8. Tellimuse esitamiseks vajutage nupule „Kinnita tellimus”. 
 9. Pärast kauba eest tasumist liikuge edasi makseviisi lehelt vajutades nupule “TAGASI KAUPMEHE JUURDE”. Tellimuse ja makse kinnituseks kuvatakse tellimuse kinnitust sõnumit ja saadetakse Teiepoolt sisestatud e-posti aadressile tellimusekinnitus.
 10. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest TechnoMuha OÜ arvelduskontole.

TOODETE EEST TASUMINE

 1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamisel endale meelepärane makseviis.
 2. Alates 1 Septembrist 2021 Toodete eest on võimalik tasuda: Internetipanga lingi kaudu (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop).
 3. TechnoMuha OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, TechnoMuha OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja _______________-le.
 4. Kui Te valite tarneviisiks „Tulen ise järgi“, toodete eest on võimalik tasuda sularahas, kaardiga, pangaülekandega TechnoMuha OÜ arvelduskontole või pangalingi kaudu.
 5. Kui Te valite tarneviisiks „Kullerteenus“, toodete eest on võimalik tasuda pangalingi kaudu.
 6.  Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud või ei tule kauba järele 7 tööpäeva jooksul.

TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

 1. Müüja hakkab tellimust täitma peale makse laekumist TechnoMuha OÜ arvelduskontole.
 2. Kauba vasuvõtmisel on Ostjal kohustus veenduda ja hoolitseda selle eest, et kauba vastuvõtjaks on isik, kes ei ole vastuolus Lõhkematerjaliseaduses §33 sätestatud tingimustega.
 3. Kaubad toimetatakse ostjani Eesti Vabariigi piires.
 4. Kui ostja valinud kohaletoimetamise viisiks kulleri, siis toimub kauba kohaletoimetamine kulleriga 1-5 tööpäeva jooksul. Maksimaalne tarneaeg on 5 tööpäeva.
 5. Kui pärast müügitehingu sõlmimist selgub, et Kaup on mingil põhjusel Müüja laost otsa lõppenud ja selle tellimine ja kohaletoimetamine võtab kauem aega, siis teavitab Müüja Ostjat kahe tööpäeva jooksul ning annab teada Ostjale uue eeldatava kohaletoimetamise tähtaja. Ostjal on õigus kohaletoimetamise tähtaja pikenemise tõttu ostu-müügilepingust taganeda.
 6. Kaubad toimetatakse Ostjale kasutades selleks kolmandast isikust veoteenuse osutajaid: DPD Eesti AS kasutades kliendi poolt antud kohaletoimetamise aadressile. Tellimused lähetatakse kliendile vastavalt DPD Eesti AS  saadetiste tingimustele.
 7. Kui olete valinud tarneviisiks “Tulen ise järele” saate oma tellitud kaubale järele tulla aadressil Punane 40, Tallinn.
 8. Kui tellimuse summa on või suurem kui 100 € on transport üle Eesti TASUTA. Väiksema ostusumma puhul tellija maksab juurde 5€  (Tallinna piires) ja 10 € (muu Eesti) kullerteenuse eest.

TELLIMISE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE

 1. Füüsilisest isikust Ostjale kehtib e-poest ostetud Kaupadele 14-päevaline tagastusõigus.
 2. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. 
 3.  Tagastamiseks tuleb esitada vabas vormis tagastamisteade e-mailile pood@tulepood.ee ja tagastatav kaup viivitamatult tagastada.
 4. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
 5. Tagastamisega seotud kulutused kannab Ostja.

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD.

 1. Kaupadele kehtib Võlaõigusseaduses §-s 218 sätestatud pretensioonide esitamise kord. Võlaõigusseadusega tutvuge https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011021
 2. TechnoMuha OÜ ei vastuta: 
 •  Ostja süül Kauba füüsilise kahjustamise eest
 • Puuduste eest, mis on tekkinud kauba ebasihipärase kasutamise tagajärjel.

ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

 1. Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku TechnoMuha OÜ -le enda isikuandmete töötlemiseks.
 2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud ostja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks ostjale.
 3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
 4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed ostja tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
 5. Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks ostjale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
 6. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
 7. TechnoMuha OÜ kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
 8. TechnoMuha OÜ jätab endale õiguse edastada ostjat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub ostja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
 9. Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
 10. Ostjaja annab TechnoMuha OÜ -le nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
 11. TechnoMuha OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, TechnoMuha OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja __________-le.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

 1. TechnoMuha OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate TechnoMuha OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 2. TechnoMuha OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida TechnoMuha OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist TechnoMuha OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

MUUD TINGIMUSED

 1. Tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 2. Teie ja TechnoMuha OÜ vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Harju Maakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

© TechnoMuha OÜ – Kõik õigused kaitstud

Loading...